Back to Top

 

Latest Malaysian Acts

PRINCIPAL ACTS
Number Title Date Coming Into Force
AKTA 836 Akta Petunjuk Geografi 2022 18 Mac 2022 [PU(B) 169/2022]
ACT 836 Geographical Indications Act 2022 18 March 2022 [PU(B) 169/2022]
AKTA 835 Akta Kilang Dan Jentera (Pemansuhan) 2022 Belum berkuatkuasa
ACT 835 Factories And Machinery (Repeal) Act 2022 Not Yet In Force
AKTA 834 Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022 Belum berkuatkuasa
More Principal Acts
AMENDING ACTS
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
AKTA A1656 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 2022 15 Disember 2021 ACT 000
ACT A1656 Constitution (Amendment) (No. 2) Act 2022 15 December 2021 ACT 000
AKTA A1655 Akta Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Islam Labuan (Pindaan) 2022 1 Januari 2019 ACT 705
ACT A1655 Labuan Islamic Financial Services And Securities (Amendment) Act 2022 1 January 2019 ACT 705
AKTA A1654 Akta Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan (Pindaan) 2022 1 Januari 2019 ACT 704
More Amending Acts
PU(A)
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
PU(A) 209/2022 Perintah Racun Makhluk Perosak (Pengecualian) 2022 15 Jun 2022 ACT 149
PU(A) 208/2022 Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (No. 3) (Pindaan) (No. 2) 2022 11 Mac 2022 PU(A) 383/2021
PU(A) 207/2022 Perintah Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pengecualian Kepada Kolej Msu Sentral) 2022 11 Jun 2022 ACT 555
PU(A) 206/2022 Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat (Penetapan Kategori Perkhidmatan Bas Ekspres) 2022 10 Jun 2022 ACT 715
PU(A) 205/2022 Kaedah-Kaedah Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Penetapan Bas Ekspres Eksekutif Sebagai Kenderaan Perkhidmatan Awam) (Pindaan) 2022 18 November 2021 PU(A) 98/2003
More PU(A)s
PU(B)
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
PU(B) 291/2022 Pemberitahuan Nilai Minyak Petroleum Mentah Di Bawah Seksyen 12 17 Jun 2022 hingga 30 Jun 2022 ACT 235
PU(B) 291/2022 Notification Of Values Of Crude Petroleum Oil Under Section 12 17 June 2022 to 30 June 2022 ACT 235
PU(B) 290/2022 Notis Mengenai Pemerakuan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan Bagi Bulan Mei 2022 17 Jun 2022 PU(A) 293/2002
PU(B) 290/2022 Notice Regarding The Certification And Inspection Of The Supplementary Electoral Roll For The Month Of May 2022 17 June 2022 PU(A) 293/2002
PU(B) 289/2022 Pemberitahuan Pendaftaran Varieti Baru Tumbuhan Dan Pemberian Hak Pembiak Baka 15 Jun 2022 ACT 634
More PU(B)s